One of only 8 Protected Landscapes in Wales this 35km chain of heather clad hills and limestone cliffs form a spectacular gateway to North East Wales.

Moel Findeg Declaration

Ar y dydd, Mercher
31 Mawrth 1999
drwy arian cyhoeddus a thanysgrifiad,
fe brynwyd Moel Findeg,
ac feI gyflwynwyd yn eiddo i
Gyngor Sir Ddinbych.

Fe reolir y safle fel
Gwarchodle Natur Lleol gan
Wasanaeth Cefn Gwlad
Cyngor Sir Ddinbych
mewn partneriath a
Chyfeillon Moel Findeg er lles y
cyhoedd ar bywyd gwyllt lleol.

~
Charles Quant
Chairman of The Friends of Moel Findeg

On this day, Wednesday
31 March 1999,
Moel Findeg was purchased by public
funds and subscription,
and was vested in
Denbighshire County Council.

The site will be managed as a
Local Nature Reserve by
Denbighshire Countryside Service
in partnership with
The Friends of Moel Findeg
for the benefit of
the public and local wildlife.

~
Peter Williams
Chairman of Denbighshire County Council.